Basen rehabilitacyjny w Ośrodku Przyrodoleczniczym „Solinka” w Polańczyku