Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny w Jaworzu

W ramach inwestycji wykonaliśmy pełne uzbrojenie niecki, rozprowadzenie instalacji dostawa oraz montaż filtrów basenowych, wymienników ciepła oraz stacja dozowania środków chemicznych w pełnej automatyce kontrolno-pomiarowej.