Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

W maju 2018r. oddaliśmy do użytku dwa baseny rehabilitacyjne dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju. Basen rehabilitacyjny 12,00m x 4,50

Promienniki UV-C

m i brodzik 4,50m x 4,50m zostały wyposażone w masaże ścienne różnych partii ciała, przeciwprąd, gejzery denne i białe reflektory LED. Stacje uzdatniania obu obiegów zostały wyposażone w wysokiej jakości urządzenia pompy, filtry piaskowe z warstwą hydroantracytu, sterowniki Internetowe PCS, które na bieżąco monitorują stan jakości wody basenowej, ilości chloru, pH i temperatury. Informacja o działaniu systemu przekazywana jest obsłudze, zarządowi oraz nam jako firmie serwisowej, dzięki temu na bieżąco możemy kontrolować poprawność działania instalacji. Dodatkowo jako instalację obiektu publicznego o dużym natężeniu użytkowników wyposażyliśmy instalację w lampy UV-C niskociśnieniowe, aby poprawić efekty oczyszczania wody w basenach, wyeliminować drażniący zapach chloramin oraz zredukować uboczne produkty chlorowania, chlor związany.