Nowe obowiązki dla zarządców pływalni – Rozp. Min. Zdrowia

dziennikustawZ dniem 2 grudnia 2015r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
Rozporządzenie nakłada na zarządzających pływalnią m.in. obowiązek systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz pomiaru jakości wody na pływalni:
– pH wody, potencjału REDOX, stężenia chloru wolnego, temperatury wody, nie rzadziej niż co 4 godziny
– stężenia chloru związanego nie rzadziej niż raz na dobę
Wyniki badań trzeba archiwizować przez 3 lata!
Ponadto w rozporządzeniu określono minimalne oraz maksymalne wartości wielu parametrów jakości wody, które muszą być zbadane przez zarządców obiektów z niecki basenowej, z natrysków itp.

Całe rozporządzenie dostępne na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/ lub bezpośrednio klikając TUTAJ!

Z racji wprowadzenia nowego przepisu ustaliliśmy atrakcyjne rabaty na proste oraz profesjonale urządzenia pomiarowe:
– pomiar chloru wolnego, związanego, pH
– pomiar potencjału REDOX
Zapytania ofertowe prosimy kierować na e-mail.