Stacje uzdatniania wody

SUW – Zamek Karpniki

    Projekt stacji zawsze wykonujemy na podstawie analizy wody. Ważne, aby badania zostały wykonane kilkukrotnie, w odpowiednich odstępach czasu oraz w różnych porach roku. Woda, szczególnie z ujęć wody podziemnej zazwyczaj cechuje się stałym składem ilościowym i jakościowym. Są jednak pokłady wodonośne cechujące się dużą zmiennością parametrów, w zależności na przykład od pory roku. Przykładowo, w okresach letnich obserwuje się zwiększone stężenie azotu na terenach rolniczych. Dlatego, aby stacja uzdatniania spełniała swoje zadanie należy z dużą starannością podejść do wykonania kompleksowej analizy składu chemicznego wody.

Zmiękczacz – Malinowy Zdrój

         Często przed wykonaniem całej stacji ustawiamy naszą stację pilotową, aby sprawdzić czy zastosowany schemat spełni swoje zadanie, na tym etapie optymalizujemy proces oczyszczania badając wszystkie parametry, aby cena inwestycji oraz eksploatacji była możliwie najniższa i satysfakcjonująca dla inwestora.








 Najpopularniejsze urządzenia, które stosujemy do oczyszczania wody to:

  • Odżelaziacze
  • Odmanganiacze
  • Zmiękczacze
  • lampy UV
  • filtry mechaniczne
  • stacje dozowania reagentów